பட்ட காலிலேயே படும்

அலுவலகத்துக்கு
விரைவிலேயே
சென்று விட நேர்கையில்
எல்லோரும் தாமதமாய் வருவர்
அதிகாரி உட்பட.

என்றேனும்
தாமதிக்க நேர்கையில்
அவசரமாய் என்னைத் தேடியிருப்பார்
உயரதிகாரி.

தாமதமாய்க் கிளம்பும்
மாலை நேரங்களில்
அதிகாரி
கண்களுக்குத் தட்டுப்பட மாட்டார்.

என்றேனும்
அரைமணி நேரம் முன்பெனில்
கடவுளாய் முன்வருவார்
சட்டென்று.

நல்லவனாய்
காட்டிக் கொள்ள நினைக்கையில்
நிறைவேறாத அனைத்தும்,
தவறுகளை தவிர்க்க இயலாத
பொழுதுகளில்
நிறைவேறித் தொலைகின்றன.

சேவியர்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s