நண்பர்களே…

என்னுடைய கவிதை நூல்களை படியுங்கள். படித்தால், உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்.

தனிமடலில் தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால்…

joser_xa@yahoo.com

xavier.dasaian@in.efunds.com

அன்புடன்

சேவியர்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s