பருவ மழைக் காலம்

மனசே லவ் பிளீஸ்… ஒரு உண்மைக் கதையின் கவிதை வடிவம். "அன்புடன் அனு" என்ற தலைப்பில் நான் எழுதிய என் உயிர் நண்பனின் வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மை நிகழ்வுகளின் கவிதைப் பதிவு இது. அவனுடைய கதைக்கு அவன் வைத்த பெயர் தான் இந்த

'மனசே லவ் பிளீஸ்"…

அவனுடைய விருப்பத்தை நிராகரிக்க விரும்பாததால் ஆங்கிலத் தலலப்பிலேயே வருகிறது இந்த தமிழ்க்கவிதை நூல்…

– இந்த நூல் அவனுக்கே சமர்ப்பணம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s