வாசலில் ஒரு வார்த்தை

ஞானத்தின் இருப்பிடமாகப் போற்றப்படும் சாலமோன் மன்னனின் நீதிமொழிகளைப் புதுக்கவிதையில் வடிக்கும் ஒரு புது முயற்சியே இது. 

தாவீது அரசரின்
புதல்வன்.
ஞாலத்தின் ஞானத்தினன்
சாலமோன்.

சாலமோனின்
நீதி மொழிகள்,
இங்கே
இதயங்களுக்காய்க்
காத்திருக்கிறது.

சேவியர்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s