கட்டம் – 1

வித்யாவா அது ?
கண்ணனின் கண்களுக்குள்
ஆச்சரியக் கண்வெடிகள்
ஆயிரம் ஆயிரம் வெடித்தன.

கோடிப் புறாக்கள்
கிளறிச் சென்ற
தானிய முற்றமாய்
காலங்கள் சிதறின.

குமரியின்
கிராமத்துக் கல்லூரியில்
பார்வை எறிந்து எனக்குள்
வேர்வைக் கால்வாயை
வெட்டிச் சென்றவள்.

என் கண்ணுக்குள் விழுந்த
முதல் காதலுக்கும்,
என் கன்னத்தைத் தழுவிய
முதல் கண்ணீருக்கும்
காரணமானவள்.

ஆறு வருடங்கள்
ஆறுபோல் ஓடிக் கடந்தபின்,
இங்கே
அமெரிக்காவின் விமானலையத்தில்!

ஆச்சரியம்
கனவுகளின் கரைகளை
கரையான்களாய் உருமாறிக்
கவலையின்றிக் கரைக்கின்றன.

அவள் தானா ?
சந்தேகப் பூனை ஒன்று
மனசின் மதிலிலிருந்து
உள்ளுக்குள் குதித்து
சில
பாத்திரங்களை உருட்டி விட்டு
பாய்ந்தோடியது.

அதன் விடையை,
நெற்றிமுடியை மெல்லமாய்,
மிக மிகச் செல்லமாய்
விலக்கி விட்ட அவள்
விரல்கள் விளக்கிவிட்டன.

அவளே தான்.
வித்யா !
அத்தனை பெண்களுக்கும்
கூந்தல் இருந்தாலும்
எந்தக் கூந்தல் தன்
காதலிக் கூந்தல் என்பதை மட்டும்
கண்மூடினாலும்
சொல்லிவிடும் காதலின் காற்று.

கண்ணனின் எண்ணங்கள்
தாழ்பாள் விலக்கித்
தாவி ஓடின.

சிகாகோவின் உள்ளே
குற்றாலம் வந்து
குடியேறியதுபோலவும்,
வயல்க்காற்று சட்டென்று
விமானம் விட்டிறங்கி வந்து
ற்பது போலவும்
சிந்தனைகள் சிலிர்த்தன.

பேசலாமா ?
வேண்டாமா ?

விமான லையத் தரையை
சுத்தம் வந்து
முத்தமிட்டுச் சென்றிருக்க,
விமானம் வெளியே வந்து
சத்தமிட்டுக் கொண்டிருக்க,
கண்ணனின் கேள்விகள்
சுத்தமற்றச் சத்தங்களோடு
உள்ளுக்குள் புரண்டன.

ஒரு முறை கூட
அவளைக் காதலிப்பதாய்ச்
சொன்னதில்லை.

தாமரை மீது
கோடரி வைக்கப் போகிறாயா ?
என்னும்
நண்பனின் கேள்விகள் தான்
அப்போது
தடுத்து றுத்தின.

உண்மை தான்,
மோகத்தின் முகவுரையோடு
முகம் காட்டும் காதலும்,
தேகத்தைத் திருடாத
மனம் நீட்டும் நட்பும்,
இரு வேறு மனலைகளின்
இனிய வெளிப்பாடுகள் தானே.

நட்பின் பாத்திரம்
நீட்டுபவளிடம்,
காதலின் விண்ணப்பத்தை
போட
கை நடுங்காதா என்ன ?

அதுவும்,
அவள் இன்னொருவனின்
காதல் உடைகளில்
கட்சிதமாய்க்
கலந்திருக்கும் போது ?

Advertisements

One comment on “கட்டம் – 1

 1. அன்பு நண்பரே, இது கவிதையா இல்லை கதையா? இப்படி வெட்டி வெட்டி எழுதுவதை கவிதை என்று எப்படி சொல்ல முடியும். இந்தப் படைப்பில் கவிதை சிறிதும் இல்லை என்பதே உண்மை. எதோ என் மனதில் தோன்றியது.

  வித்யாவா அது ? கண்ணனின் கண்களுக்குள் ஆச்சரியக் கண்வெடிகள்
  ஆயிரம் ஆயிரம் வெடித்தன. கோடிப் புறாக்கள் கிளறிச் சென்ற தானிய முற்றமாய் காலங்கள் சிதறின. குமரியின் கிராமத்துக் கல்லூரியில்
  பார்வை எறிந்து எனக்குள் வேர்வைக் கால்வாயை வெட்டிச் சென்றவள்.

  என் கண்ணுக்குள் விழுந்த முதல் காதலுக்கும், என் கன்னத்தைத் தழுவிய முதல் கண்ணீருக்கும் காரணமானவள்.

  ஆறு வருடங்கள் ஆறுபோல் ஓடிக் கடந்தபின், இங்கே அமெரிக்காவின் விமானலையத்தில்! ஆச்சரியம் கனவுகளின் கரைகளை கரையான்களாய் உருமாறிக் கவலையின்றிக் கரைக்கின்றன.

  அவள் தானா ? சந்தேகப் பூனை ஒன்று மனசின் மதிலிலிருந்து
  உள்ளுக்குள் குதித்து சில பாத்திரங்களை உருட்டி விட்டு பாய்ந்தோடியது. அதன் விடையை, நெற்றிமுடியை மெல்லமாய்,
  மிக மிகச் செல்லமாய் விலக்கி விட்ட அவள் விரல்கள் விளக்கிவிட்டன.

  அவளே தான். வித்யா ! அத்தனை பெண்களுக்கும் கூந்தல் இருந்தாலும் எந்தக் கூந்தல் தன் காதலிக் கூந்தல் என்பதை மட்டும்
  கண்மூடினாலும் சொல்லிவிடும் காதலின் காற்று. கண்ணனின் எண்ணங்கள் தாழ்பாள் விலக்கித் தாவி ஓடின.

  சிகாகோவின் உள்ளே குற்றாலம் வந்து குடியேறியதுபோலவும்,
  வயல்க்காற்று சட்டென்றுவிமானம் விட்டிறங்கி வந்து நிற்பது போலவும் சிந்தனைகள் சிலிர்த்தன.

  பேசலாமா ? வேண்டாமா ? விமான லையத் தரையை சுத்தம் வந்து
  முத்தமிட்டுச் சென்றிருக்க, விமானம் வெளியே வந்து சத்தமிட்டுக் கொண்டிருக்க, கண்ணனின் கேள்விகள் சுத்தமற்றச் சத்தங்களோடு
  உள்ளுக்குள் புரண்டன.

  ஒரு முறை கூட அவளைக் காதலிப்பதாய்ச் சொன்னதில்லை.
  தாமரை மீது கோடரி வைக்கப் போகிறாயா ? என்னும்
  நண்பனின் கேள்விகள் தான் அப்போது தடுத்துநிறுத்தின. உண்மை தான், மோகத்தின் முகவுரையோடு முகம் காட்டும் காதலும்,
  தேகத்தைத் திருடாத மனம் நீட்டும் நட்பும், இரு வேறு மனலைகளின்
  இனிய வெளிப்பாடுகள் தானே. நட்பின் பாத்திரம் நீட்டுபவளிடம்,
  காதலின் விண்ணப்பத்தை போட கை நடுங்காதா என்ன ?

  அதுவும், அவள் இன்னொருவனின் காதல் உடைகளில் கட்சிதமாய்க்
  கலந்திருக்கும் போது ?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s