காதல் ஒரு செருப்பு

எனக்காகவே
தயாரானது போல் இருந்தது
அந்தச் செருப்பு.

அதை
என் கால்விரல்கள்
கட்டிக் கொண்டு
நடக்கும் போதெல்லாம்
பயணம்
பெருமிதம் தந்தது.

சிலர்
ஓரக்கண்ணால் பார்த்தனர்
சிலர்
கிடைக்குமிடம்
கேட்டுச் சென்றனர்.

குதூகலக் காலம்
ஓர் நாள்
சட்டென்று இடறிய கல்லால்
சாலை வழியில்
அறுந்து போனது.

அறுந்து போன செருப்பு
அவஸ்தையாகிப்
போனது.

கைகளில் எடுக்கலாம் என்றால்
நான்
இருப்பதாய் நினைத்துக் கொண்ட
கெளரவம் தடுத்தது.

தரையைத்
தேய்த்துத் தேய்த்து
நடந்து பார்த்தேன்
அது
கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானத்தை
மட்டுமே
நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்தது.

தைக்கலாம் என்றால்
அது
உயர் ரக செருப்பாம்
ஒட்டுப் போட்டால் உதவாதாம்.

வேறு வழியில்லாமல்
வெற்றுக் கால்களோடு
வீடு திரும்பினேன்.

வாங்கும்போது
கவனித்து வாங்கியிருக்கலாம்
என்றும்,

அலங்காரச் செருப்புகள்
ஆகாது என்றும்,

ஆளாளுக்கு
ஆறுதல் சொன்னார்கள்.

கவனமாக நடந்திருக்கலாம்
என்று
சொல்லிக் கொண்டேன்
நான் மட்டும்.

Advertisements

One comment on “காதல் ஒரு செருப்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s