மரணம்

சாவு ஊர்வலத்தில் சிந்திய
வீதியோரப் பூக்களை
மிதிப்பவர்களின்
கண்களில்
மின்னி மறைகிறது
மரண பயம்.


எட்டு காலில்
சுடுகாட்டுப் பயணமெல்லாம்
செவிவழிச் செய்தியாகி
விடக்கூடும் விரைவில்.
நான்கு சக்கரப் பாடைகள் தான்
தெருவெங்கும் நகர்கின்றன.

குடித்துக் குடித்துக்
குடல் வெந்து செத்தவனுக்கு
முன்பாகவும்
ஆட்டம் போடுகிறது
சாராய வாசனை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s