முன்னுரை மகான்கள்

சந்திக்கும் புத்தகங்களின்
தரம் பார்க்க
அதன்
முகவுரை பார்ப்பதுண்டு.

பலரைப் போலல்ல
இவனென்றும்,

இவன் தான்
சமுதாயச் சருகுகளுக்காய்
எரிமலைப் பாசனத்தை
உருவாக்கியவன்
என்றும்,

மானுடக் கவிஞன்
இவன் மட்டுமே
மற்றோரெல்லாம்
மண்பாண்டக் கவிஞர்கள்
என்றும்,

பல
முகவுரைகள்
முக உறைகளாய்
சிரித்துக் கிடக்கின்றன.

முன்னுரைகள்
எழுத்தாளனின்
முகத்துக்கான சாயம் அல்ல
அவை
எழுத்தின்
அகத்துக்கான அணிகலன்.

நட்பையும்
நேசத்தின் ஆழத்தையும்
நிரப்பிக் கொண்டு
பேனா திறக்காதீர்கள்.

ஒரு
கவிதை நூல்
தோல்வியடையும் போது
முன்னுரையாளனின்
முகமும்
கொடும்பாவி யாகிறது !

முன்னுரை
மகாத்மாக்களே.
கவிதைக்குப் பொய்யழகு
என்பதே
பொய்யாகும் காலமிது !

அதை
முன்னுரைக்கும்
முன்மொழியாதீர்கள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s