தொடர்கள்

.

தீர்க்க சுமங்கலிக்கும்
சொர்க்கத்துக்கும்
இடையே
மதிய உணவு பரிமாற வேண்டும்.

கணவருக்காக வருகையில்
காஃபி,

கோலங்கள் முடிவதற்குள்
இரவு உணவு.

வீட்டுக்கார அம்மாக்களை
கடிகாரம் இல்லாமல்
வாழப் பழக்கியிருக்கிறது
தொலைக்காட்சி.

( திசைகள் : மேய் 2006 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s