அகலாதவை…

.

தொடர்ந்து துடைத்தாலும்
புழுதி வலைகளை
சிலந்திகள்
எழுதிக் கொண்டே இருக்கின்றன.

சுத்தமாக வைத்திருக்கும்
இடங்களிலும்
கொசுக்களின் எச்சங்கள்
விழுந்து கொண்டே இருக்கின்றன.

பல்லிகள் வந்து போன
அடையாளங்கள்
மர பீரோ ஓரங்களில்
பதிவாகிக் கொண்டே இருக்கின்றன.

துடைத்துத் துடைத்துத்
தூய்மையாக்கினாலும்,
நினைவிடுக்குகளில்
இன்னும்
நின்று கொண்டே இருக்கின்றன
கடந்த கால கசப்புகளில் சில.

One comment on “அகலாதவை…

 1. //துடைத்துத் துடைத்துத்
  தூய்மையாக்கினாலும்,
  நினைவிடுக்குகளில்
  இன்னும்
  நின்று கொண்டே இருக்கின்றன//

  அருமையான வரிகள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s