மூன்றாண்டுக் காதல்

 

.
காதலை
எழுதும்போதெல்லாம்
என் பேனா முனையும்
உன்னைத் தான்
நினைத்துக் கொள்கிறது.

உன்னைப் பற்றிய
என்
பிரமிப்புகளும்,
பிரதிபலிப்புகளுமே
என் கவிதைகளில்.

உனக்கான கடிதங்களை
கவிதையாகவும்,
கவிதைகளை
உனக்கான கடிதங்களாகவும்
பாவிக்கிறது மனது.

அதை
வாசிக்கும் போது
உன்
பருவப் புருவம் விரியும் அழகும்,
அதிசய உதடுகள்
அசையும் அழகும்,
என்
கற்பனைகளில் கடலாய் விரியும்.

எழுத்துக்களைக் கூட
உன்
விரல்கள் தீண்டும் என்பதால்
மெல்லமாகவே
இறக்கி வைக்கிறேன்.

என்
கவிதைகளை
நீ
கண்களில் ஒற்றி
மார்போடு அணைத்துக் கொள்ளும்
கனவுகள் தான் தினமும்.

அது
நிறைவேறாதோ எனும்
கவலையில் தான்
அனுப்பியதேயில்லை
உனக்கு.
இதுவரை எதையும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s