வரவேற்பு

 
முற்றத்து செடியில்
சில முளைகள்

புத்தம் புதிய இலைகளை
யாரும்
வரவேற்றதாய்த் தெரியவில்லை.

குழாயில் தண்ணி வருகிறதா
என்றும்,
காய்கறிக் காரன் குரல்
தெருவில் வருகிறதா என்றும்
முகங்களில் கவலைகள்.

முளைகளின்
பிரசவ அழுகையை
யாரும்
பொருட்டாக எண்ணவில்லை.

நானும்
எதேர்ச்சையாய்த் தான்
பார்த்தேன்.

சற்றும் தாமதியாமல்
மனதில் பூவுடன்
இலைகளின் அருகே அமர்ந்து
விரல் குலுக்கி வரவேற்றேன்.

இலை சொன்னது.

நல்வரவு.
உன்னை
தாவர உலகுக்கு வரவேற்கிறேன்.

Advertisements

One comment on “வரவேற்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s