வெற்றிடங்கள்

 

.

தன்மானம்
அவமானம் தாண்டி
கார் சன்னலருகே நீண்டது
அவன் கை.

கை கால் நல்லா தானேய்யா இருக்கு
உழைத்துப்
பிழைக்கலாமே,

பிச்சையிடுதலும்
பிச்சையெடுத்தலும்
பாவச் செயல்கள்
ஊக்குவித்தல் ஊனச் செயல்.

இவர்களெல்லாருமே
நல்ல நடிகர்கள்,
நம்மை விட சம்பாதிப்பவர்கள்.

பிச்சையிட மறுத்த
மனசுக்கு வெளியே
அணிவகுத்தன
கவச வார்த்தைகள்.

ஒருமுறை
புகைத்து நசுக்கும்
பணம் போதுமானது
அவன்
வெற்றிடத்தை நிரப்ப.

இத்தனை வார்த்தைகள்
தேவைப்படுகின்றன
நம் மனசின்
வெற்றிடத்தை மறைக்க.

Advertisements

2 comments on “வெற்றிடங்கள்

 1. —-இத்தனை வார்த்தைகள்
  தேவைப்படுகின்றன
  நம் மனசின்
  வெற்றிடத்தை மறைக்க.—–

  பல இடங்களில் பொருந்தக்கூடிய எண்ண வெளிப்பாடு! அருமை

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s