சமத்துவம்


மாதவியை சந்தித்துத்
திரும்பு.
வீட்டுக் கண்ணகி
வாசல் தாண்டினால்
வெட்டு.

பாஞ்சாலியைப்
பாராட்டு
மனைவியை சந்தேகப்படு.

திருக் கல்யாணம்
போய் வா.
மகளின்
காதல் விருப்பத்தை நிராகரி.

சிவனில் பாதி
பெண் என்று பூஜி.
சாதம் தாமதமானால்
தலை கீழாய் குதி.

எதிர்த்துப் பேசாத
எல்லாவற்றுக்கும்
பெண்ணின் பெயரை வை.
பதில் பேசினால்
பெண்ணா நீ என
உரக்கச் சொல்.

கலியுகக்
கோவலர்களைச் சந்தித்து
இன்னும் சில
அறிவுரைகளை வாங்கு.

சமத்துவம் பேசும் பெண்களை
பின்
எப்படித் தான் சமாளிப்பதாம்

One comment on “சமத்துவம்

 1. nalla iruku sir
  //
  பாஞ்சாலியைப்
  பாராட்டு
  மனைவியை சந்தேகப்படு.//

  idhil yarai solreenga??

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.