ஒரு துளித் தவறு

 

எத்தனையோ
நன்மைகள் செய்திருக்கிறேன்
உனக்கு,

நீயோ
கடைசியாய் வீசிய
கல்லை மட்டுமே
கையில் வைத்திருக்கிறாய்.

அதையும்
திரும்பத் தரும்படி
எத்தனையோ
விண்ணப்பங்கள் அனுப்பினேன்.

பிழையாய் விழுந்ததென்று
பலமுறை
விளக்கக் கடிதம்
அனுப்பினேன்,

இனிமேல்
எறிவதில்லை என்று
உத்தரவாத மடல் கூட
உனக்கனுப்பினேன்.

நீ
எல்லாவற்றையும்
நிராகரித்தாய்.

புரியவில்லை,
ஒரு முள்ளுக்காய்
எப்படி
வெறுக்க முடிந்தது உன்னால்
அத்தனை மலர்களையும் ?

Advertisements

5 comments on “ஒரு துளித் தவறு

 1. நீ விட்டது
  கல்லாகத் தொரியுதோ
  கல்லாய்ப் போன உனக்கு
  ஒரு துளி விசம்
  பாலில் விட்டு விட்டு

  Like

 2. புரியவில்லை,
  ஒரு முள்ளுக்காய்
  எப்படி
  வெறுக்க முடிந்தது உன்னால்
  அத்தனை மலர்களையும் ?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s