சீதை

.
அன்று காலை
ஒரு இராமன் வந்தான்
வில்லை ஒடிக்காமலேயே
விலகிச் சென்றான்,
விசாரித்த போது
விபரம் தெரிந்தது,
சீதையின் தோழி மிக அழகாம்.

0

பிறிதொருநாள்
தனியே காத்திருந்தாள் சீதை.
இன்னோர் இராமன்
தனியே வந்தான்,

சீதையை விட
வில்லே பிரதானமென்று
வில்லோடு ஓடிவிட்டான்.

0

பிறகு வந்த
சில இராமர்கள்
கலியுக புகைபோக்கிகள்
வில்லை தூக்கும் போதே
எல்லொடிந்து போனார்கள்.

இன்னும் சிலர்,
சீதை
வில்லை ஒடித்தால் மட்டுமே
மணக்கச் சம்மதம் என்று
இன்னொரு ஒப்பந்தம் இட்டார்கள்.

0

கடைசியில்
ஒர் நாள்
அப்பழுக்கற்ற இராமன் வந்து
வில்லையும் ஒடித்து
சீதையின் கரத்தையும் பிடித்தான்.

சில வருடங்கள் சென்ற பின்
ஓர்
அதிகாலை அவசரத்தில்
சீதை சினந்தாள்,
இராவணனிடம் கூட
புஷ்பகவிமானம் இருந்தது

0

Advertisements

2 comments on “சீதை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s