சின்னச் சின்ன…

 

நிலைகள்

0

பைக் ஓட்டிய போது
நான் செய்த
தவறுகள்
புரியத் துவங்கின
கார் ஓட்டத் துவங்கிய போது. 

தோல்வி.

0

தோல்வி
தோல்வியடைந்தது
நீ
தோல்வி குறித்து எழுதிய
கவிதையோடு.


.
வேர்

0

இத்தனை
வருடங்களுக்குப் பிறகும்
நான்
பேசினால்
கண்டு பிடித்து விடுகிறார்கள்
என் ஊரை.

.

பழக்கதோஷம்

0

நெருக்கியடிக்காமல்
ஏறுவதில்லை
எந்தப் பேருந்திலும்.
வெறும்
பத்து பேர் நின்றால் கூட.

வினோதம்

0

மூன்று மைல் தூர
அலுவலகத்துக்கு
காரில் வருபவர்,

உடற்பயிற்சி அறையில்
ஓடுகிறார்
ஆறு மைல் தூரம்

3 comments on “சின்னச் சின்ன…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.