காஸ்ட்லி இலவசங்கள்

வீடு வாங்கினால்
கிடைக்கலாம்
இலவசமாய் ஒரு கார்.

கார் வாங்கினால்
ஒரு தொலைக்காட்சிப்
பெட்டி,

தொலைக்காட்சிப் பெட்டி
வாங்கினால்
ஒரு டிவிடி பிளேயர்,

டிவிடி பிளேயருக்கு
இலவசமாய்
ஒரு குக்கர்,

குக்கர் வாங்கினால்
பாத்திரம்.

செலவழித்தலின்
அடர்த்தியை வைத்தே
இலவசங்களின்
பிரசவங்களும் !

ஓசோன் ஓட்டையை
அடைக்க முயல்வோரால்
நிராகரிக்கப்பட்ட
குடிசை ஓட்டைகளுடன்,

வறுமை வயிறுகள்
மழைநீர் தின்ன
ஈரப் போர்வைக்குள்
வெப்பம் தேடி
தெப்பமாய் கிடக்கும்
குப்பத்தின் ஓரத்தில்,

பருக்கைகள் எதிர்நோக்கி
இருக்கையில்,
நெருப்பாய் தெரியும்
அரசு அறிவிப்பு.

கருத்தடை சாதனம்
இலவசம்

Advertisements

2 comments on “காஸ்ட்லி இலவசங்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s