தவறான புரிதல்கள்

  

மொட்டை மாடியில்
தனியே அமர்ந்து
நட்சத்திரங்களின்
கவியரயரங்கத்தை
ரசித்துக் கொண்டிருக்கையில்,

இருளின் மெளனத்தை
காகிதத்துக்குப்
புரியும் வகையில்
எழுதிக் கொண்டிருக்கையில்,

தென்னை மரத்தடியில்
மாலை வேளையில்
தென்னம் பூக்களை
நலம் விசாரிக்கையில்,

புழுதியற்ற காற்றுக்கு
புன்னகை
கொடுத்துக் கொண்டிருக்கையில்

அம்மா
அப்பாவிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பாள்
எனக்கு
கல்யாண வயதாகி விட்டதாய்.

0

Advertisements

2 comments on “தவறான புரிதல்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s