நாணப் பூனை

( சினிமா பாடல் போல…. )


வெட்கக் கிளியே வெட்கக் கிளியே
நாணப் பூனையை விரட்டடி வெளியே
ஆவணி மாதம் தாவணி போட்ட
தங்க நிலாவே தாவடி வெளியே.

0

அதி காலையிலே சன்னல் திறந்து
உள்ளே வந்த காற்றைத் தொட்டேன்
அடடா இரவில் உயிரை மறந்து
உன்னில் கலந்த கனவை மீட்டேன்.

இலையின் நுனியில்
மலரின் மடியில்
புல்லில் புரண்டு
படுத்த பனியில்
எங்கும் மீட்டேன் உந்தன் கனவை
இங்கே காட்டேன் கனவே உன்னை.
0

படுக்கை மடிப்பில் தூக்கம் கலைத்து
புரளும் உந்தன் ஓசை கேட்டேன்
உடுக்கை அடித்துக் காதல் சொல்ல
இரவில் துயிலில் ஆசை கொண்டேன்.

ஆமை ஓட்டில்
நத்தைக் கூட்டில்
இரவில் விட்டில்
இசைத்த பாட்டில்
அடியே உந்தன் தயக்கம் கண்டேன்
காதல் இயக்கம் எப்போ காண்பேன்.

0

கருமை புரளும் புருவம் கண்டுன்
கண்ணில் வளரும் மயில் ஆடுதடி
வெண்மை கசியும் பற்கள் கண்டுன்
உள்ளே உறையும் குயில் கூவுதடி

நிலவின் இழையில்
உலவும் ஒளியில்
புல்லாங் குழலில்
கசியும் இசையில்
எங்கும் உந்தன் எழில்கொல்லுதடி
எப்போ வந்தனை ஆட்கொள்வாயடி ?

0

Advertisements

3 comments on “நாணப் பூனை

 1. //நிலவின் இழையில்
  உலவும் ஒளியில்
  புல்லாங் குழலில்
  கசியும் இசையில்
  எங்கும் உந்தன் எழில்கொல்லுதடி
  எப்போ வந்தனை ஆட்கொள்வாயடி ?//

  கவிதை என்னை ஆட்கொள்கின்றது கவிஞரே :))

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s