ஆண்பால், பெண்பால், காமத்துப்பால்

(சினிமா பாடல் போல…) 

.

மின்மினியின் வாலிலே
கண்மணியுன் காலிலே
நான் ரசிப்பேன் வட்டமிடும் ஒளியையே
நீ ரசிப்பாய் நோட்டமிடும் விழியையே.

பட்டுப் பட்டு விரலிலே
தொட்டுச் செல்லும் குரலிலே
நான் ரசிப்பேன் சின்னஞ் சிறு கிளியையே
நீ ரசிப்பாய் எந்தன் சிறு மொழியையே.
0

சந்திரன் வருகையில்
ராத்திரி தருகையில்
நான் விரிப்பேன் சுருட்டிவைத்த மோகத்தை
நீ மறைப்பாய் உள்ளங்கைக்குள் வானத்தை.

சத்தங்களும் வீதியில்
செத்துவிட்ட மீதியில்
நான் கொடுப்பேன் வெட்கம் கெட்ட முத்தத்தை
நீ கொடுப்பாய் சத்தமிடும் வெட்கத்தை.

0

வெக்கமாய் வெறிக்கையில்
நெட்டி நீ முறிக்கையில்
நான் விடுப்பேன் மீண்டுமொரு வேண்டுதல்
நீ மறுப்பாய் மீண்டுமொரு தீண்டுதல்.

பக்கமாய் இருக்கையில்
பக்குவம் பருகையில்
நான் தொடுப்பேன் சின்னச் சின்ன சீண்டல்கள்
நீ மறுக்கும் சத்தமெல்லாம் தூண்டல்கள்.

0

சின்ன அதிகாலையில்
மின்னுமுந்தன் சேலையில்
நான் பிடிப்பேன் மிச்சமுள்ள வாசனை
நீ நடிப்பாய் செய்வதாக யோசனை.

சுருண்டுபோன போர்வையில்
உருண்டுபோன வேர்வையில்
நான் குடிப்பேன் ராத்திரியின் மிச்சமே
நீ குடிப்பாய் எச்சிலூறும் அச்சமே.

0

கோழியும் அழைக்கையில்
சூரியன் முளைக்கையில்
நான் வியப்பேன் இரவு போன வேகத்தை
நீ நினைப்பாய் இரவு வரும் நேரத்தை.

தேனிலா முடிகையில்
வெண்ணிலா மடிகையில்
நான் கடிவேன் தழைய மறுக்கும் தாகத்தை
நீ முடிவாய் மூச்சு முட்டும் மோகத்தை.

0

Advertisements

4 comments on “ஆண்பால், பெண்பால், காமத்துப்பால்

  1. நன்றி சுகன்யா, வருகைக்கும் ரசிப்புக்கும் 😉 உங்களுக்குப் பிடித்திருந்ததில் மகிழ்ச்சி.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s