அர்த்தம் பெறட்டும் விழாக்கள்

 

உன்னை நேசிப்பவனையே
நீயும் நேசிப்பது
பயனிலியின் செயல்
நீ எதிரியை நேசி.

கேட்பவனுக்கு
முகம் கோணாதே.

திருப்பித் தர
வலுவில்லாதவனுக்குக்
கடன் கொடு.

இறைவனை தரிசிக்க
ஏழையை தரிசி.

நோயில் வாடுவோரை
ஆறுதல் தேடுவோரை
சிறையில் தவிப்போரை
கடவுளின் சாயலெனக் கொள்.

வெளிவேடம்
அழி,
தாழிட்ட அறையிலே
செபி.

ஆண்டவனே ஆண்டவனே
என்பதில் பயனில்லை
செயல்களிலே
வெளிப்படட்டும் ஆன்மீகம்.

முழுமையாய்
இறைவனை நேசி
உன்னைப் போல்
அடுத்தவனை நேசி.

பகிர்ந்தளி
அதுவே
பரமன் வழி..

இயேசுவின் போதனைகள்
செயலாக்கம் பெறட்டும்

அடையாளங்களை அர்த்தப்படுத்தாமல்
அர்த்தங்களை அடையாளம் காண
விழாக்கள்
பயன்படட்டும்.

அனைவருக்கும்
கிறிஸ்மஸ் தின நல்வாழ்த்துக்கள்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s