இணையத்தில் எனது நூல்கள்

 

சமீபத்தில் வெளியான எனது இரண்டு நூல்களையும் ( கி.மு – விவிலியக் கதைகள் மற்றும் அன்னை – தெரசாவின் வாழ்க்கை கவிதை நடையில் ) இணையத்தில் வாங்க விரும்புபவர்களுக்கு…

http://www.viruba.com/atotalbooks.aspx?id=482

அருவி வெளியீடு ( தோழமை )
5 D பொன்னம்பலம் சாலை,
கே.கே நகர், சென்னை 78

09444302967

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.