உன் பொன்னடிப்பாத மண்ணடிச் சுவட்டில்…

a2.jpg 

பல்லவி

ஒரு ஆச்சரியம் மெல்ல பூச்சொரியும் இது
காதல் வெல்லும் காலம்
உன் உதடுகளில் மெல்ல உயிர் விரியும் இது
காயம் மெல்லும் காலம்.

தொட்டாச்சிணுங்கியின் வெட்கம் தின்று
அனிச்ச மலராய் ஆனாய் நீ
பட்டா போட்ட இதயக் கடலில்
ஒப்பமிட்டொன்றாய் ஆனாய் நீ.

சரணம் 1

ஆழப்புதைந்து அரபிக்கடலுள்
 ஆகாயத்தை தேடுகிறேன்
வானம் சென்று மேகம் புகுந்து
 பூபாளத்தைப் பாடுகிறேன்
தாழ்வாரத்துக் காற்றில் எங்கும்
 தாழம் பூவின் வாசனையே
பட்டுப் பூச்சி தொட்டுச் செல்ல
 பட்டென்றுடையும் யோசனையே.

இப்படித் துவங்கும் இதயமாற்றம்
எப்படி முடியும் நானறியேன் – உன்
பொன்னடிப்பாத மண்ணடிச் சுவட்டில்
எப்படிப் புதைந்தேன் நானறியேன்.

சரணம் 2

முத்தக் கூட்டில் முட்டையுடைத்து
 மெல்லச் சிரிக்கும் முல்லையே
பித்தக் காதல் புத்திக்குள்ளே
 புத்தனைத் தின்னும் தொல்லையே
கத்தும் கடலின் முத்துக் கரையில்
 சுவடுகள் மீதம் இல்லையே
சத்தம் அலையும் மனசின் மலையில்
 முனிவர் தவமினி இல்லையே.

இப்படியாய் ஒரு செப்படிவித்தை
எப்படி வந்தது நானறியேன்,
கூப்பிடு தூரம் நீயிருந்தாலும்
எப்படித் தொலைந்தேன் நானறியேன்.

சரணம் 3

மாலை நேர வெயிலின் வலையின்
 மேகம் நகரும் சத்தமடி,
காலைவரையில் கனவில் வலையில்
 மோகம் மூழ்கும் நித்தமடி,
சேலைக்கரையின் கசவுக் கிடையில்
 சிந்தனைச் சிலந்தி சுற்றுமடி
சோலைக்குள்ளே பூக்கள் உன்னைக்
 கேட்டு நிற்கும் முத்தமடி.

இப்படியாய் ஓர் கனவுக் குமிழை
உன் படி மீதில் நான் வைத்தேன்
உன் மடி மீதோர் மவுனப் பொழுதில்
மரணம் வருமா நானறியேன்.

0

2 comments on “உன் பொன்னடிப்பாத மண்ணடிச் சுவட்டில்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.