கூந்தல் காலம்

hair.jpg

அடடா…
அவள் மிகவும் அழகி,
கூந்தல் நீளம்
முழங்காலை எட்டித் தொடும்,
நிறமோ
உருகி ஓடும் இரவு.
வியந்தாள் பாட்டி.

சிக்கெடுக்க
சிரமப்பட்டதால்
பாதி முதுகோடு
நின்று போயிற்று
அடுத்த தலைமுறையின் கூந்தல்.

காதுகளைத் தாண்டிவிட்டாலே
கத்தரிக்கப்படுகிறது
இப்போது.

வெள்ளைமுடியைக் கருப்பாக்க
சாயம் பூசிய
சாயங்காலங்கள்
சாய்ந்து விட்டன.

கருப்பாய் இருக்கக்
கவலைப்பட்டு
இப்போதெல்லாம்
கொடிகள் போல
அசைகின்றன
பலவண்ணக் கூந்தல்கள்.

நீளமான
கருப்புக் கூந்தலோடு
யாரேனும்
நடந்தால்
சிரிக்கக் கூடும்
எதிர்கால வீதிகள்

smile3.jpg

7 comments on “கூந்தல் காலம்

 1. Arumaiya kavithai
  நீளமான
  கருப்புக் கூந்தலோடு
  யாரேனும்
  நடந்தால்
  சிரிக்கக் கூடும்
  எதிர்கால வீதிகள்

  nidarsanama unmai

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.