எங்கிருக்கிறாய் நீ.

thinking.jpg

பிரியமே,
என்
முகவரியைத் தொலைத்துவிடு.

உன்
கடிதங்களுக்காய்
இனிமேலும்
காத்திருக்க முடியாது.

ஒவ்வோர்
வெளிச்ச விடியலிலும்
எதிர்பார்ப்புகளோடு எழுந்து,

கருப்பு விழுதுகள்
பூமியை
கவ்விப்பிடிக்கும் வரை
கனவுகளோடே வாழ்ந்து,

பின்
ஏமாற்றத்தின் படுக்கைக்குள்
எத்தனை நாள் தான் புதைவது ?

என் முகவரி
உன் டைரியின் பக்கங்களிலிருந்து
இன்னும்
மனசின் பக்கத்துக்கு
எதிரேறவில்லையென்றால்
அதை எரித்து விடு.

எத்தனைக் காலம் தான்
திமிங்கலத்தைப் பிடிக்க
கடற்கரையில்
வெற்றுக் கால்களோடு
உலா வருவேன் ?

எத்தனை காலம் தான்
சூரியனை தரிசிக்க
இரவில் மட்டுமே
யாத்திரை செய்யும்
ஆந்தையாய் அலைவேன் ?

இன்னும் இந்த
அன்னக் கவிதைகளோடு
திண்ணைத் தூணில்
கண்களை அலையவிட்டு
காத்திருப்பது
அவசியமில்லையென்று படுகிறது.

தலையை வெளித்தள்ளி
ஓடாமல் ஒடுங்கிக் கிடக்கும்
ஆமை வாழ்க்கை
இனியும்
எனக்கு ஒத்துவராது.

ஒரு
துலங்காத ராத்திரியில்
கும்பகர்ண நித்திரையில்
கண்ட
நீள்கனவாய் நினைத்து
கலைத்துவிடப் போகிறேன்.

கால்களைக் கட்டிக் கிடந்த
உன்
நாணல் நினைவுகளை
நறுக்கிவிடப் போகிறேன்.

இன்னும் எத்தனை நாள் தான்
தலைகீழ் தவம் ?
வெளவால் வாழ்க்கையை
இதோ
முடித்துக் கொள்ளப் போகிறேன்.

அதற்கு முன்
ஒன்றே ஒன்று.

நீ நலமா
என்பதை மட்டும்
ஒற்றை வரியில்
தெரிவித்து விடேன்.

2 comments on “எங்கிருக்கிறாய் நீ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.