சில்மிஷச் சன்னலும், மோகக் கதவுகளும்

r4.jpg

விழிகள் இரண்டில் தாகமிட்டு – பின்
வழியும் மூச்சில் மோகமிட்டு
இரவில் விரலால் கோலமிட்டு – எனை
கொல்வாய் சேலைத் தூக்கிலிட்டு

r3.jpg

கனவில் புரளும் மெல்லிசையில் – சிறு
இசையாய் கசியும் மெல்லிடையில்
இதழின் ஊர்வலம் நடத்திடவே – விழி
துயிலா இரவுகள் தூதுவிடும்.

r1.jpg

தூங்க இரவுகள் விழிக்கையிலே – நம்
விழிக்கா பகல்கள் தூங்கையிலே
சில்மிசச் சன்னல் மூடுகையில் – முழு
மோகக் கதவுகள் திறந்துவிடும்

r5.jpg

ஏதே எதுவோ நிகழ்கையிலே – உள்
நாக்கும் மெளனம் சுமக்கையிலே
பரவச மின்னல் பாய்ந்து வரும் – பின்
நழுவும் உயிரிடை துயில்தழுவும்.

6 comments on “சில்மிஷச் சன்னலும், மோகக் கதவுகளும்

  1. சில்மிசச் சன்னல் மூடுகையில் – முழு
    மோகக் கதவுகள் திறந்துவிடும்

    அருமை சேவியர்!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.