ஒரு புல்லின் புலம்பல்

grass.jpg 

தயவு செய்து என்னை
மிதிக்காதீர்கள்.
என்
இலைகளின் இடைவெளிகள்
வண்டுகளின் வாடகை சாலைகள்.

தனிமையில் நிற்கும்போது
சிறு சிறு பூச்சிகள் தான்
என் தோளிலமர்ந்து
காதுக்குள் இசை சொரியும்.

பறந்து பறந்து சிறகு வலித்தால்
விட்டில்கள் என்னைத் தான்
வீடாக்கிக் கொள்ளும்.

தயவுசெய்து என் தலைமிதித்து
சிறு உயிர்களைச்
சிரச்சேதம் செய்யாதீர்கள்.

தயவு செய்து என்னை
மிதிக்காதீர்கள்.

காற்றின் கருவறையில்
உருவாகித் தரையிறங்கும்
பனிக் குழந்தைகள்
என் விரல் நுனிகளில் தான்
ஊஞ்சல் ஆடும்.

சூரியக் கடவுளுக்குள்
சங்கமமாகும் வரை
என்னில் சங்கமித்திருக்கட்டும்.
மண்ணின் மடிக்குள்
அதைச் சமாதியாக்காதீர்கள்.

உங்கள் காலடி ஓசை கேட்டாலே
குரல்வளை நடுங்குகிறது.
விலகிச் செல்லக் கால்கள் இல்லை
கொஞ்சம் பாதை மாற்றிப்
பயணம் செல்லுங்களேன்.

உன் சுவாசக் காற்றை
சுத்தீகரிப்பதற்காகவே
பச்சையம் எனும் பெயரில்
சூரியக் கதிரை சுவாசிக்கிறேன்.

அதற்காய்
என் தலைகளில்
நீங்கள் கிரீடம் வைக்க வேண்டாம்
லாடம் சுமந்த கால்களைக்
கொஞ்சம்
கவனமாய் வையுங்கள் போதும்.

4 comments on “ஒரு புல்லின் புலம்பல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.