காதல் இது தானா ?

ladyi.jpg

 காதலைச் சொன்னார்கள்
பரபரப்புச் சாலையில்
பார்வையில் பட்டவர்கள்.

வளையல் காரன் சொன்னான்
காதல்
வளைக்க முடிவது.
வடிவத்துக்கேற்ற வகையில்
வாகாய் கிடைக்கிறது

மளிகைக்கடைக் காரர்
மறுத்தார்.
காதல்
கலப்படங்களின் கூட்டுத் தொகை
விற்பனைக்காய்
கற்பனை கலந்து பேசுவது.

சட்டென்று நிறுத்திய
ஆட்டோக்காரர் சொன்னார்
காதல்
அடுத்தவர்களை விழவைத்து
எதிர்பாரா திசைகளில்
சரேலென
முன்னோக்கிப் பாய்வது.

காதல்
பாக்கெட்டை விட்டு
பாக்கெட்டுக்கு இடம் பெயர்வது
சந்தேகம் வேண்டாம்
சொன்னவர் போலீஸ்காரர் தான்

காதலா ?
புரியாத முடிவுகளை நோக்கி
புரிந்ததாய்
நினைப்பவர்கள்
பிரிவுக்குப் பயிற்சி எடுக்குமிடம்.
குழப்பத்தின் குழந்தையாய்
தென்பட்டவர் சொன்னார்
ஒருவேளை
புண்பட்டவராய் இருக்கலாம்.

இடைவேளை விடாமல்
இடை வெளியில் விரல்கோலமிடும்
இளமையின் விளையாட்டு அது
பள்ளி மாணவன்
திடுக்கிட வைத்து கடந்து போனான்

பரபரப்பாய் ஓடிய
குடும்பத் தலைவியை
பிடித்து நிறுத்தி விளக்கம் கேட்டேன்.

ஆளை விடுப்பா
அடிபட்ட கணவனின்
அருகிருக்க வேண்டும்
அழுகின்ற குழந்தைக்கு
ஆகாரம் வேண்டும்
நின்று பேச நேரமில்லை எனக்கு

நிற்காமல் சென்றாள்
காதலை
வாழ்க்கையால் வாசித்துப் போனவள்

5 comments on “காதல் இது தானா ?

 1. “ஆளை விடுப்பா
  அடிபட்ட கணவனின்
  அருகிருக்க வேண்டும்
  அழுகின்ற குழந்தைக்கு
  ஆகாரம் வேண்டும்
  நின்று பேச நேரமில்லை எனக்கு

  நிற்காமல் சென்றாள்
  காதலை
  வாழ்க்கையால் வாசித்துப் போனவள்” –சேவியரின் பன்ஞ்.

  வாழ்த்துக்கள் சேவியர்.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.