தந்தையின் நினைவாக…

appa.jpg 
எத்தனை தான்
அன்பு செலுத்தியிருந்தாலும்
குறைவானதாகவே
தோன்றும்
மறைவிற்குப் பின்

இன்னும் ஏதேதோ
செய்திருக்க வேண்டுமென்றும்
பாசத்தை
வேலிகளறுத்து வழங்கியிருக்க
வேண்டுமென்றும்
நெருங்கி வரும் நினைவு நாட்கள்
நெருஞ்சி தைக்கின்றன.

எதுவெனினும்
எவ்விதமெனினும்

எத்தனை ஆண்டுகள்
கூடவே வாழ்ந்தாலும்

இன்னும் கொஞ்சகாலம்
வாழ்ந்திருக்கக் கூடாதா
என் தந்தை ?
என்றே தோன்றும்
ஒவ்வோர் மகனுக்கும்.

3 comments on “தந்தையின் நினைவாக…

 1. //எத்தனை ஆண்டுகள்
  கூடவே வாழ்ந்தாலும்

  இன்னும் கொஞ்சகாலம்
  வாழ்ந்திருக்கக் கூடாதா
  என் தந்தை ?
  என்றே தோன்றும்
  ஒவ்வோர் மகனுக்கும்.//

  உண்மை. மறுக்க முடியாத உண்மை. என் மனதிலும் உள்ள எண்ணம் சேவியர்..

  உலகில் பின்பு வந்து சேர்ந்த சொந்தங்கள் எத்தனை இருந்தாலும் தாய், தந்தைக்கு ஈடாகுமா..?

  ரத்தினச் சுருக்கமாக மனதில் தைப்பதைப் போல் உள்ளது சேவியர். எனது தந்தையின் நினைவுகளை கிளறிவிட்டது உங்களது கவிதை வரிகள்.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.