துகிலுரிதல்

seye.jpg

பக்கத்து இருக்கை
கைபேசி உரையாடல்களில்
காதை எறிந்துவிட்டு
கவனித்திருக்கிறது
மனம்.

எதிர் இருக்கை
எஸ்.எம்.எஸ் களை
விழிகள்
உளிகளாய் மாறி
செதுக்கி எடுக்கின்றன.

காதலர்களின்
ரகசிய உரையாடல்களை
மோக
முனகல்களாகவே
மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறது
மூளை.

சற்றே சாத்தப்பட்ட
கதவுகளின்
இடுக்குகளிடையே
வெளிச்சமென
நுழைந்து திரும்புகிறது
பார்வை.

ரகசியங்களின்
துகிலுரியவே ஆர்வம்
எப்போதும்,
ரகசியம்
நமதில்லை எனும்போது.

Advertisements

7 comments on “துகிலுரிதல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s