குழந்தை

kid.jpg

தோளில் இருக்கும் வரை
கனப்பதே இல்லை
இறக்கி விட்டதும்
கனக்கிறது
மனம்

kid.jpg

4 comments on “குழந்தை

  1. எப்போதும் நம்மைத் தூக்கிக் கொன்டுதான் இருக்கிறார்கள்,ஒண்ணு தோளில் அல்லது மனதில். தவமாய்த்தவமிருந்து பெற்றவர்களுக்கு நாம் எப்போதும் பாரமாயிருக்கிறோம். அவர்களை கீழே தள்ளாமலாவது நாம் இருக்கலாமே.

  2. எழுதிய மறுமொழி காணாமல் போய் விட்டது.

    சுகமான சுமை என்பதால் இறக்காமல் இருக்க முடியுமா?

    என்றாவது ஒரு நாள் இறக்கித்தானே ஆக வேண்டும் – மனம் கனத்தாலும் கூட.

    பெற்றவர்களின் எண்ணங்களை இவ்வளவு அழகாக குறுங் கவிதையாக யாருமே வடித்ததில்லை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s