துக்க அனுசரிப்பு !

jesus.jpg

கொல்கொதா மலை
துயரங்களின் துருவமான
வலிகளின்
சிலுவையுடன்
இயேசுவை வரவேற்றது.

சிலுவையை இறக்கி வைத்து
அதில்
இயேசுவை இறக்க வைத்து
இப்படம் இன்றே கடைசி
போல

கலைந்தது கூட்டம்.

இயேசுவின் மரணத்துக்காய்
மது விருந்து
மாளிகைகளில் நடக்கையில்
எல்லோரும்
ஒரு நிமிடம் துக்கம் அனுசரித்தார்கள்.

தற்கொலை செய்து கொண்ட
யூதாஸின்
துயர மரணத்துக்காய்.

2 comments on “துக்க அனுசரிப்பு !

 1. http://www.tamil.2.ag
  அறுமையான சிந்தனை வடிவம் கொண்ட மனிதரின் படைப்புகளில் இன்பம் கானுவது என் வழக்கம். அதில் நீங்களும் ஒருவர்.
  அறுமையான கவிதை.

  ஈழத்தின் வேரிலிருந்து ஜரோபிய தமிழன்
  http://www.tamil.2.ag

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.