அந்த நாள் ஞாபகம்…

gym.jpg

தாள லயத்துடன்
கிணற்றில்
தண்ணீர் இறைத்த காலத்திலும்,
 
காற்றின் முதுகெலும்பாய்
கழுத்தை நீட்டும்
சாய்ந்த தென்னையில்
ஏறி
குளத்தில் குதித்து
நீச்சலடித்த காலத்திலும்,
 
உச்சிக் கொம்பு மாங்காயை
எச்சில் ஒழுக குறிபார்த்து
கல்வீசிக்
கைப்பற்றிய காலங்களிலும்
 
வரப்புக்கும்
நிலப் பரப்புக்கும்
ஓடி ஓடி
பொழுது போக்கிய பொழுதுகளிலும்
தெரிந்திருக்கவில்லை,
 
இப்போது
தொப்பையைக் குறைக்க
மூடிய அறையில்
மூன்று மணி நேரம்
மூச்சு முட்ட
இயந்திரத்தில் ஓடும்போது தான்
தெரிகிறது
 
அன்று
வாழ்க்கையே உடற்பயிற்சி
இன்று
வாழ்க்கையில் உடற்பயிற்சி.

4 comments on “அந்த நாள் ஞாபகம்…

 1. Very meaningful poem…
  Especially…
  “அன்று
  வாழ்க்கையே உடற்பயிற்சி
  இன்று
  வாழ்க்கையில் உடற்பயிற்சி.” is simply Superbbb…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s