கவிதை நகங்களின் ஊடல்கள்.

m3.jpg

பூங்காவில் அமர்ந்தால்
புல்லின்
நுனியை
கவிதை நகங்களால் நறுக்குறாய்

கடற்கரையில் அமர்ந்தால்
மணலின் மெளனத்தை
விரல் கோலத்தால்
கலைக்கிறாய்.

பொதுவிடத்தில்
சந்திக்க நேர்கையில்
எல்லாத் திசைகளையும்
பார்வைகளால் பறித்துப் போடுகிறாய்

நீ
எனைச் சந்திப்பதாய்
சொல்லிக் கொள்கிறாய்
எனைத் தவிர
அனைத்தையும் சந்தித்து விட்டு

Advertisements

6 comments on “கவிதை நகங்களின் ஊடல்கள்.

  1. இந்த கவிதை எனக்கு புரியவில்லை ஐயா (எதை/யாரை பற்றி)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s