காதலர் தின வாரம் : கவிதை : மனவளையம்

love1.jpg

தூரவெளிப் பயணங்கள் தொடர்ந்திடுமென் காதல்
துளித் துளியாய் மனவளையம் வரைந்திடுமென் காதல்.
ஈர இமை இரவுகளில் விழித்திருக்கும் காதல்
விழி கொண்டு உயிர் செதுக்கி வலி செய்யும் காதல்.

love1.jpg

நிஜம் மறந்து நினைவுகளில் நட்டுவைக்கும் காதல்
நிழலோடு கொள்கின்ற நீள்யுத்தம் காதல்
கர்வங்கள் அத்தனையும் அள்ளித்தரும் காதல்
பார்வைகளின் எல்லைகளைக் கொள்ளையிடும் காதல்.

love1.jpg

புல்லிடுக்கில் பனித்துளியாய் முத்தமிடும் காதல்
மோகம் வந்தால் கதிரொளியாய் சத்தமிடும் காதல்
உதடுகளின் இடைவெளியில் வட்டமிடும் காதல்
உயிர்துளியில் உளிவிழுந்தால் செத்துவிடும் காதல்.

love1.jpg

ரோஜாவின் இதழ்களிலும் வேர்த்துவிடும் காதல்
எரிமலையின் குழம்புகளில் குளிர் பருகும் காதல்
விரிந்துநிற்கும் அழகுகளில் மசியாது காதல்
புன்னகையின் மின்னலுக்குள் அடங்கிவிடும் காதல்.

love1.jpg

சொன்னவற்றை நெஞ்சில் வைத்து தைத்துக் கொள்ளும் காதல்
கவிதை எழுதி கண்ணிரண்டில் வைத்துக் கொள்ளும் காதல்
தனியறையில் பிம்பம் பார்த்துச் சிரித்துக் கொள்ளும் காதல்
விடிந்தபின்னும் கனவுகளைப் போர்த்திக் கொள்ளும் காதல்.

love1.jpg

சொல்லச் சொல்ல உள்கிணற்றில் ஊறிவரும் காதல்
பிரமிக்கும் அத்தனையும் ஒப்பமிடும் காதல்
தனிமரத்தைத் தோப்பென்று தோன்றச் செய்யும் காதல்
உப்பில்லா இப்புவிக்கு ஒற்றை ஜீவன் காதல்.

2 comments on “காதலர் தின வாரம் : கவிதை : மனவளையம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.