கடைசி வாய்ப்பு

train.jpg

இது
கடைசி வண்டி சார்
பொட்டி தூக்கறேன்,
பின்னாலேயே வந்தார்
இரயில் நிலைய முதியவர்.

அவர் கண்களில்
முளைத்த
அரை துளி வெளிச்சத்தை
அணைக்க விரும்பாமல்,

கனமில்லாத
பெட்டியை
அவர் தலையில் வைத்து
முன்னால் நடந்தேன்.

உறவினர்கள்
பேசிக் கொண்டார்கள்
பாரின் போயிட்டு வந்தாலே
பணக் கொழுப்பு தான்.

6 comments on “கடைசி வாய்ப்பு

  1. சேவியர்!
    உண்மையை உறைக்கும் விதத்தில் சொல்லி இருக்கின்றீர்கள்…. எம்மவருக்கு இன்றும் இருக்கு பிரச்சினை இது.

    வாழ்த்துக்கள்

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.