விலக்கப்பட்ட கனி

42-15555067.jpg

எங்கோ பார்த்தபடி விரியும்
இந்தப்
பார்வையின் நீட்சியாய்
என்னை
நெருங்குவாய்,

பின்
என் கண்கள்
சிரிக்கிறதென்று
கண்டிப்பாய் சொல்வாய்.

வாரங்கள் போனபின்
வருடுவாய்
விரல்களை.

பின்
தொடுதலின் எல்லையை
விரிதாக்கி
என் பலங்களை
பலவீனப் படுத்துவாய்

சீண்டல்களின் வெப்பத்தில்
உன்னை
என்னில் ஊற்றி
கொதிக்க வைப்பாய்.

பின்னர்
கலவியை நோக்கியே
நடக்கும்
உனது
உரையாடல்களும் விளையாடல்களும்.

நான்
என்னைத் தந்து
காதலை யாசிப்பேன்,
நீ
காதலைத் தந்து
என்னை புசித்துப் போவாய்.

பின்
எங்கோ பார்த்தபடி
விரியும்
உன் பார்வைகள்.

விலக்கப் பட்ட கனியாய்
வீதியில்
கிடப்பேன் நான் மட்டும்.

2 comments on “விலக்கப்பட்ட கனி

 1. நல்ல கவிதை. ஆனாலும் இருண்மைகளுமுண்டு. விலக்கப்பட்டகனியாவதன் சூத்திரம் சொல்லப்படவில்லை. ஒரு முயங்கலுடன் கெட்டுப்போக மனிதன் என்ன தக்காளிப்பழமா?
  இன்னும் வார்த்தைகளை வார்ந்து ஒடுக்கியிருக்கலாம்.
  உம்: கடைசி வார்த்தை மட்டும் என்பது அதிகம்.

  வாழ்த்துக்கள்.

  Like

 2. //நல்ல கவிதை. ஆனாலும் இருண்மைகளுமுண்டு. விலக்கப்பட்டகனியாவதன் சூத்திரம் சொல்லப்படவில்லை. ஒரு முயங்கலுடன் கெட்டுப்போக மனிதன் என்ன தக்காளிப்பழமா?
  இன்னும் வார்த்தைகளை வார்ந்து ஒடுக்கியிருக்கலாம்.
  உம்: கடைசி வார்த்தை மட்டும் என்பது அதிகம்.

  வாழ்த்துக்கள்.

  //

  நன்றி காருண்யன்.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.