கவிதை : மோக நதிகள்

மாலையில் உன்
நினைவு அழுத்துகையில்
யாரோ என்
உள்ளுக்குள் புகுந்து
உணர்வுகளுக்குள் தீ மூட்டினர்.

பின்னர்
பின்னிரவில்
உன் நினைவுகள் பின்னுகையில்
எனக்குள்
மோக நதிகள் முளைத்தெழுந்தன.

தூக்கம் பிடிக்காத
ஜாமங்கள் கடக்கையில்
சில்மிஷச் சந்தையாய்
படுக்கை
உன் விரல்களைக் கடன் வாங்கி
கலைந்தது.

அதிகாலைப் படுக்கையிலும்
ஆழிப் பேரலையின்
அவசரக்
கனவுகள் தொடர்ந்தன.

வெயில் பூத்த கதவு திறந்தபின்
நினைவுகள்
சற்று
கண்ணியத்துடன் நடந்து கொண்டன.
 
அவை
மோகத்தின் வாசலுக்கு
மதகு கட்டிவிட்டன.

சில்மிஷத்தின் சன்னலை
சாத்தி விட்டன.

இரவுக்கும் பகலுக்கும்
இடையேயான
உன்
நினைவுகளின் கூர்வாள்கள்

கற்றுத் தந்தன
பக்குவப் படாத பால்யக் காதலை.

4 comments on “கவிதை : மோக நதிகள்

  1. very nice. some dreams are a energy drink our life. without that dreams
    our life will be meanigless.Also that dreams are energy for our life and love

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.