கவிதை : கண்ணுக்கெட்டும் தூரத்தில் காதல்

காதல் என்னும்
ஓர்
மின்விசிறி என் வீட்டு
விட்டத்தில்
விடாமல் சுற்றுகிறது !

இழுக்க இழுக்க
மேலெழும்பும் ஓர்
காதல் பட்டம்
என் கூரை மேல் பறக்கிறது.

காதல் என்னும்
ஓர் கண்ணிவெடி,
நினைவுகளின் பாரம் தாங்கி
உள்ளுக்குள்
தவறாமல் வெடிக்கிறது.

காதல் தீயை
அணைப்பதற்காய் ஊற்றும்
அத்தனை
தண்ணீர்ச் சிந்தனைகளும்
எண்ணையாகவே
மாறி விழுகின்றன.

அணை உடைத்துப் பாயும்
காதலை,
என் கட்டைவிரல்களால்
பொத்த முடியவில்லை.

அது
ஒரு முறை தேய்த்தாலே,
அலாவுதீன் பூதமாய்
அவதாரமெடுக்கிறது.

காதலெனும்
அந்த ஒற்றை விளக்கு
என்
அத்தனை கண்களையும்
அடைத்து விட்டுப் போனது.

காதலெனும்
அந்த கீழ்திசைத் தென்றல்
என்
அத்தனைக் கதவுகளையும்
உடைத்து விட்டுப் போனது.

கனவுகளுக்குப் பயந்து
கண்களைத் திறந்தால்,
கனவுகள் வந்து
திறந்த கண்களில் இறங்கி
பார்வையைப் பிடுங்கிச்
செல்கின்றன.

வலுக்கட்டாயமாய் அதன்
இறகுகளை அறுத்தால்
அது சிறகுகளை அகலமாக்கி
உயரமாய் பறக்கிறது.

என்ன செய்வதென்று
தெரியவில்லை.
ஒருவேளை
போரிடாமல் மண்டியிட்டால்
சமாதான உடன்படிக்கையோடு
சென்றுவிடக் கூடுமோ ?

வேண்டாம்,
திண்ணையில் வைத்த
எண்ணை விளக்கில் வீழும்,
விட்டிலாய் அது என்
வீட்டில் சுற்றிவரட்டும்.

அவிழ்ந்து வீழும்
அமாவாசை இருட்டைவிட,
எட்டாத உயரத்திலேனும்
நிலவைப் பார்ப்பதே
நிம்மதியாய் இருக்கிறது !

Advertisements

4 comments on “கவிதை : கண்ணுக்கெட்டும் தூரத்தில் காதல்

  1. பாவம் காதல்.கவனமாய் காவல் இருங்கள்.எண்ணெய் விளக்கில் வீழுந்து விடாமல்.அழகாய் இருக்கிறது.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s