கவிதை : தினமும், மனமும்

உன் மனம்
திறமைகளின் கடல் !!
அதில்
முத்தெடுப்பதும் நத்தையெடுப்பதும்
மூச்சடக்கி நீ
மூழ்குவதைப் பொறுத்தது !!!

Advertisements

2 comments on “கவிதை : தினமும், மனமும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s