கவிதை : இனியும் ஒரு முறை…

நீ மறைய
நினைவுகள் மட்டும் வளரும்.
வெட்டிய மூங்கில் மூட்டில்
வெடித்தெழும் முளைகள் போல.

நினைவுகளின்
மெழுகு வெளிச்சத்தில்
குளித்துக் கரையேறுகின்றன
இரவுப் பொழுதுகளின் இனிப்புத் தட்டுகள்.

இப்போதென்
இதயத்தின் இயங்கு தசைகளுக்குள்
இளைப்பாறிக் கிடக்கிறாய் நீ.

இரு முனைகள் எரித்துக் கொள்ளாமல்
இணைத்துக் கொள்ளும்
மின்சாரக் காலம் கவிழ்ந்து விட்டது.
இப்போது இடிபாடுகள் மட்டுமே மிச்சம்.

உடை வாளை உருவியபின்
உறையைத் தொலைத்து விட்டேன்.
வாளின் கூர்மை கேலியான பின்
ஓரமாய்க் கிடக்கிறது உறை.

வடிகட்டிகளை
வாரிக்கட்டிய வாழ்க்கையில்
தங்கி விட்டவை எல்லாம்
தவிர்க்க வேண்டியவை மட்டும்.

சூரியன் மறையத் துவங்குகிறான்.
தொலைதூரப் பயணம் துரத்துகிறது.
பாலைவனப் புதருக்குள்
யுகம் மறந்த ஒற்றை உயிராய்
வெப்பத்தில் ஜீவன் கனலாகத் துவங்கும்.

இன்னுமொரு காலை விடியும்,
நீ
இல்லை என்பதைச் சொல்ல.

இன்னுமொரு இரவு வரும்
உண்மையை செரித்து உறங்கிட.

8 comments on “கவிதை : இனியும் ஒரு முறை…

 1. //இன்னுமொரு காலை விடியும்,
  நீ இல்லை என்பதைச் சொல்ல.
  இன்னுமொரு இரவு வரும்
  உண்மையை செரித்து உறங்கிட.//

  ம்ம்ம்ம்ம்ம் 😦 …….. இதயத்துள் பாரம் 😦

  Like

 2. Naam Urangki NaaLUM , ItaYam EénRum UranKuvaThilLai, IthaYam EépPooLuThu UranKuMoo, Athan Pin Naam,ThooDarnThu Thugm NééRam, “THOO DARAA NééRAM” ++ K.SIVA++(Fr)

  Like

 3. Anpu Soothara Nanraaji Ulléén, Niingkal Nalamaa ? Nalam Nalamariya AaKaa, AthThudan Sootharar Viyai Koopaal Avarkal Eppadi Yullaar , Inthap Pkkam Avraik Kaanéén, SukangKal Kéddathaaji Avarukkung KuuRungKal,Thamilil Eélutha” Azaki ” Pathin Thulléén Cila Maaitram Cejithapin Thamilil Eéluthuvéén, Inrum énrum éNiru Sootharai ééppadi Marppén, éngkal Uravu Sakoothara Uravu, éénénil Unmaijil énakku, Oruthaaji Vajiitru Sootharar ILLai, MaaRu Sootharar UngKal Iruvaraiaip Poola EnRum ILLai Unmai Sootharar Niingkal IRuVarum Thaan énpéin ” ANPU SOOTHARAR IRUVARUKKUM ” +K.SIVA +(France)

  Like

 4. KanNil PadDa VUun
  KaaLai Malar Pooil
  énNiL LuRaiTha UinUruvam
  ManNil MalaiYaal ThuLirkum MulaiPool
  ééNNul PuukKum MalarPoonRéé
  KanNil KanVaaji NirkKinraaji
  KaaThal Aliyai ThanThuvidum
  KanaVin NilaVéé éN NaRuké
  Thinamum MukathThaikKaadDaaYoo
  InnNum PalaMuRai éLiThaaji MukathThaik
  KaadDaaYoo AnnPéé Arukéé VannThuvidu.
  + K.Siva.(France)+

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.