காதல் & நட்பு

காதல்


வாய்ப்புக் கிடைக்கும் போதெல்லாம்
பேசுகிறது நட்பு
வாய்ப்புக் கிடைக்காத போதும்
பேசுகிறது காதல்.

வெட்கத்தில்
உதடு கடிக்காதே கண்மணி,
கொடிகள்
தன் கனியைத் தானுண்பதில்லை !


செடிகளுக்குத் தெரிவதில்லை
காலமும், நேரமும்.
அவள்
பிரிந்து சென்ற
துயரத்தின் காலையிலும்
பூத்துச் சிரிக்கிறது ஸ்நேகமாய் !


கேட்டுப் பெறுவதல்ல முத்தம்
வெட்கத்தில் சிணுங்குகிறாய்
நீ.
கேட்டேனும் பெறவேண்டும் முத்தம்
பக்கத்தில் நெருங்குகிறேன்
நான்.


உடைமாற்றி வருகிறேன்
என
உள்ளே செல்கிறாய் நீ.
சொல்லாமல் சென்றிருக்கலாமே
என்கின்றன
என்
சில்மிஷக் கற்பனைகள்

Advertisements
By சேவியர் Posted in Uncategorized

One comment on “காதல் & நட்பு

  1. நிறைய நாட்களாகி விட்டன இந்த மாதிரிக் கவிதைகளைக் கேட்டு!
    அற்புதம்!
    சிவபாலன் – நியூயார்க்

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s