அவனைப்போல் இன்னொருவன்

அதோ வருகிறான்
ராட்சஸன்.

மேலதிகாரியிடம்
அழுக்குத் தகவல்களைப்
பரிமாறி
உன்னை
சிக்கலுக்குள் உள்ளாக்கியவன்.

உனக்கும், அவளுக்குமான
நட்பைக் கூட
காமத்துப் பால் என
ஆக்டோபஸ் வாயுடன்
அறிக்கையிட்டவன்.

பொறாமைப்
பாய்மரக் கப்பலின்
மாலுமி அவன்.

நீ
திறமைகள் வற்றியவன் என
என்னிடமே
சொல்லியிருக்கிறான்.

காக்கா பிடித்தும்
கால் கழுவியும்
காரியம் சாதிப்பவன் என
கிசு கிசுக் கதைகளை
எழுதிக் குவிப்பவன் .

இதோ
நெருங்கி வந்து விட்டான்.

இப்போது பார்
சட்டென ஒரு
புன்னகை எடுத்து அணிந்து கொள்வான்.

நீயும்
பொருத்தமாய் ஒரு
புன்னகையை
எடுத்து உடுத்திக் கொள்.

இல்லையேல்
உங்கள் கோபங்களின்
நிர்வாணம்
கோரமாய் வெளிப்பட்டு விடக் கூடும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s