வெட்கக் குளியலில் வீழ்ந்த துளிகள்

வெட்கத்துடன் பார்க்கும்
குளியலறைக் கண்ணாடியை
களைந்த ஆடையால்
மூடுகிறாள்.

தாமரை
தண்ணீரில் மூழ்குவதாய்
பாத்டப்பில் பாதம் அமிழ்த்தி
பாதரச சிலையாய்
சிலிர்க்கிறாள்.

பிரம்ம ரகசியம் தழுவிய
ஷவர் தண்ணீர்
வெட்கத்துடன் ஓடி மறைகிறது.

சுவர்கள்
வியர்த்து துளித்துளியாய்
வழிகின்றன.

அவ்வப்போது
மூர்ச்சையாகும் சோப்
விரல்களை விட்டு அடிக்கடி
மயங்கி விழுகிறது.

உடைய மறுத்து
உற்றுப் பார்க்கின்றன
குமிழிகள்.

அவள் ரகசியமாய் பாடும்
பாடல்
அறைகளெங்கும் எதிரொலித்து
அவள்
ஈரக் கூந்தலின்
ஓரமாய் வந்தமர்கிறது.

குளித்து முடித்து
தலை துவட்டுகையில்
காது மடல்களில் முத்தமிடுகிறது
மெல்லிய டவல்.

பிரமிப்பு மாளிகையை
மீண்டும்
ஆடைக்குள் அடக்கி
அலட்சியமாய் கதவு கடக்கிறாள்.

ஊரடங்க அமைதி போல
அமைதியாய் கிடக்கிறது
அதிர்ச்சியில்
உறைந்த அறை.

தன்
கடைசிக் கண்ணீர் துளிகளைச்
சொட்டிக் கொண்டிருக்கிறது
ஷவர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.