காலமாற்றம்

ரயில்வே நிலையத்தில்
விசும்பல்கள் மறைந்து விட்டன.

போனவுடன்
கடிதம் போடென்று
பேசிக்கொள்வதில்லை யாரும்
இப்போதெல்லாம்.

சிரித்துக் கொண்டே
விடைபெறுபவர்களின்
பாக்கெட்களில்
விடாமல் சிணுங்குகின்றன
ஸ்மார்ட் போன்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.