க‌விதை : சிதறல்கள்

பிடிக்காதவர்கள்
படியேறி வருகையிலும்
மிதியடிகள் சொல்கிறன
நல்வரவு.

அடுத்த வீட்டு
நபர்களின் பெயர்களை
தெரிந்து கொள்ளாமலேயே
தீர்ந்து போய்விடுகிறது
வாழ்க்கை.


கேளுங்கள் தரப்படும்
தவறாகிறது.
ஆலய முற்றங்கள் கேட்கின்றன
ஆண்டவனுக்குத் தரப்படுகிறது.

தோல்வியில்
கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய
முதல் பாடம்,
வெற்றி பெற்றவனைப் பாராட்டுதல்.

எல்லா
அரசு அலுவலகங்களிலும்
லஞ்சம் இருப்பது போலவே,
அலுவலகங்களின் பின்னால்
இருக்கிறது
சிறுநீர் வாசனையுடன் ஒரு சுவர்


எல்லா வீடுகளிலும்
வளர்கின்றன
விளம்பரம் பார்த்தோ
சினிமா நடனம் பார்த்தோ
சோறுண்ணும் மழலைகள்.

அடுத்த வீடு
அமைதியாய் இல்லையென்றே
சாதிக்கின்றன.
சத்தமாய் இருக்கும்
அத்தனை வீடுகளும்.


வீட்டில்
கணவனைச் சோதிக்கும்
உரிமையை

மனைவியோடு சேர்ந்து
பங்கிட்டுக் கொள்கின்றன
சீரியல்கள்

தேர்
நுழையாத தெருவுக்குள்
சிரிக்கின்றன
தேர் செய்ய
வெட்டப்பட்ட மரத்தின்
மிச்சங்கள்


பார்க்க நேர்ந்ததில்லை
வாழ்வில்.
முதலாம் ஆண்டு
நினைவு அஞ்சலி பெறும்,
நாயையோ
பூனையையோ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s