காத்திரு

seaside-371229_640

எத்தனைத்
தாமதமாய்க் கிளம்பினாலும்
வந்து விடுகிறேன்
உனக்கு முன்னால்
நான்.

விரும்பாவிட்டாலும்
வாய்த்து விடுகிறது
எனக்கிந்த
காத்திருப்பு.

ஒருமுறையேனும்
உன்னைக்
காக்க வைக்க வேண்டும்.
என்று தான்
தாமதமாய் கிளம்புகிறேன்.

எத்தனைத்
தாமதமாய்க் கிளம்பினாலும்
வந்து விடுகிறேன்
உனக்கு முன்னால்
நான்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s