இலவச மரணம்

இலவசமாகத் தான்
வினியோகிக்கப் படுகின்றன
அழிவுக்கான
ஆயுதங்கள்.

விரல்கள்
மாற்றிக் கொள்ளும்
புகைப் பழக்கமும்,

வாசலில்
வலுக்கட்டாயமாய்
வரவேற்றுச் செல்லும்
குடிப் பழக்கமும்,

பல்கலைக்கழக
சோதனைக் கூடத்தின்
பின் புறம்
பரிமாறப்படும் போதையும்,

இருமலிலும்
தலைச் சுற்றலிலும்
ஒதுக்கியும்
விடாமல் தொடரும்
சும்மா சங்கதிகள்.

பழக்கமாகி
பின்
விடமுடியாமல் அலறும்போது
இலவசங்கள்
கை வசம் இருப்பதில்லை.

பின்
இவனும் வினியோகிப்பான்
நான்கு பேருக்கு
இலவச மரணம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s