ஆணி அடிக்கப்பட்ட திறமைகள்.

0

அழகிய படகொன்றை
உன்னிடம் கண்டேன்
நீயோ
அதை
கிணற்றுக்குள் மட்டுமே
ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறாய் !

அழகிய
பறவையொன்றையும்
கண்டேன்.
நீ
அதைக்
கூண்டுக்குள் மட்டுமே
பறக்க விடுகிறாய்.

அப்படியே,
மீன்களையும்,
முயல்களையும்
ஒரு சில
அழகிய மயில்களையும்.

பட்டத்தை
நூலில் கட்டவேண்டுமென்பது
சரிதான்
அதற்காக
ஒருமுழம் நூலிலா ?

எல்லைகளை
அவிழ்த்து விடு
திறமைகள்
சட்டத்துக்குள் பாதுகாக்க அல்ல !

0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s